Nhà hàng


Đặt tiệc nhanh

Loại tiệc Ngày   Giờ  
Địa điểm khách sạn : (*)

Thông tin khách hàng
Họ tên : (*)
Điện thoại : (*)
Email : (*)
Địa chỉ :
Tỉnh/TP :
Quốc gia :
Mã vùng quốc gia :
Yêu cầu khác :
Mã xác nhận : (*)  
Phương thức đặt cọc
 
Lần thứ 1 (giữ chổ):
5.000.000 VNĐ
Lần thứ 2:
Xác định món ăn và các dịch vụ
Đặt 40% trên tổng giá trị món ăn trước ngày tổ chức tiệc 20 ngày

Lưu ý:
 
Nhà hàng không hoàn trả tiền cọc trong mọi trường hợp
Nếu quý khách chuyển ngày đặt tiệc, nhà hàng chỉ giải quyết một lần trogn vòng 15 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng đặt chỗ
Nếu quý khách có sự thay đổi nào về số bàn, thực đơn, thức uống hay dịch vụ so với hợp đồng lần 2 đã ký, xin quý khách vui lòng xác nhận lại chậm nhất trước 5 ngày tổ chức tiệc. Mọi yêu cầu sau đó nhà hàng xin miễn giải quyết