Tiệc cưới

Nhà hàng 02
Số bàn : 32
Diện tích : 400m2
Vị trí : Tầng trệt
Màn hình : 2
Xem hình sảnh
Nhà hàng 03
Số bàn : 32
Diện tích : 400m2
Vị trí : Tầng trệt
Màn hình : 2
Xem hình sảnh
Nhà hàng 04
Số bàn : 66
Diện tích : 750m2
Vị trí : Lầu 1
Màn hình : 4
Xem hình sảnh
Nhà hàng 05
Số bàn : 38
Diện tích : 500m2
Vị trí : Tầng trệt
Màn hình : 2
Xem hình sảnh
Nhà hàng 06
Số bàn : 38
Diện tích : 500m2
Vị trí : Lầu 1
Màn hình : 2
Xem hình sảnh

Ghi chú

Ghi chú trang Sảnh cưới

Ghi chú trang Sảnh cưới

Ghi chú trang Sảnh cưới

Ghi chú trang Sảnh cưới